Hulp zoeken

Een eetstoornis in je leven brengt verschillende belangrijke vragen, hulpverleners en support met zich mee. Of je nu ouder, broer, nicht, docent of werkgever bent.

Laagdrempelige hulp

Heb je het idee dat er iemand in je omgeving een eetstoornis heeft? Ga dan eerst naar de huisarts of een buurt- of wijkteam. Ook online kun je antwoorden op je vragen vinden. Lees alles over laagdrempelige hulp.

Huisartsenpraktijk

Jouw huisarts richt zich op al jouw klachten, problemen en vragen over je gezondheid en ziekte. De huisarts kan de signalen van de eetstoornis herkennen en een diagnose stellen. Om je vervolgens de juiste weg te wijzen.

Wijkteam

Gemeenten mogen zelf bepalen hoe zij preventie, ondersteuning en eerstelijnshulp organiseren. Hierdoor zijn verschillende varianten wijkteams ontstaan. Deze wijkteams bestaan uit verschillende professionals uit verschillende disciplines. Een wijkteam kan ook wel een sociaal (wijk)team, ouder- en kindteam, buurtteam of gebiedsteam worden genoemd.

Websites

Ook online is er op verschillende websites goede informatie te vinden over eetstoornissen. Een aantal websites hebben niet alleen informatie, maar geven ook opties als (telefonische) hulp. Lees meer over een aantal uitgelichte (online) initiatieven op deze pagina.

Specialistische hulp

Het kan zijn dat de huisarts je doorverwijst naar specialistische hulp, zoals de GGZ of het ziekenhuis. Wil je meer weten over welke hulp zij je kunnen bieden? Lees dan verder.

GGZ

De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgen op de juiste plaats. De huisarts is verantwoordelijk voor de behandeling van lichte psychische klachten. De huisarts kan mensen met matige tot zware psychische problemen doorverwijzen naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Ziekenhuis

Als je een eetstoornis hebt kun je ook veel lichamelijke klachten hebben. Dan kan het zijn dat je naar het ziekenhuis moet. In het ziekenhuis kun je gezien worden door een arts op een polikliniek. Bij ernstige lichamelijke klachten kan je worden opgenomen op een afdeling in het ziekenhuis. Op deze pagina vind je alle informatie over wat een ziekenhuis voor iemand met een eetstoornis kan betekenen.

Hulp van ervarings-deskundigen

Wil je graag in gesprek met iemand die een eetstoornis (heeft gehad)? Of loop je het liefst snel ergens binnen om je vragen te kunnen stellen? Bekijk meer informatie over hulp die je altijd kunt opzoeken.

Ervaringsdeskundigen

Ervaringsdeskundigen, zijn mensen die zelf ervaring hebben gehad met een eetstoornis. Ze werken zowel binnen de GGZ als erbuiten. Ervaringsdeskundigen hebben wel altijd contact met de GGZ, zodat iedereen op de hoogte is wat er speelt bij de patiënt.

Inloophuizen

Op verschillende plekken in Nederland zijn er inloophuizen. Dit wordt soms ook een praktijk of herstelhuis genoemd. Inloophuizen zijn bedoeld voor mensen met een eetstoornis én hun naasten. Lees meer over inloophuizen op deze pagina.

Hulp bij moeilijke situaties

Heb je het gevoel dat je te lang moet wachten op de juiste hulp? Of ben je een professional en wil je van gedachten wisselen over je cliënt? Lees dan meer over de hulp bij moeilijke situaties.

Expertteams

In elke regio in Nederland worden regionale expertteams ingericht. Dit wordt gedaan zodat elk kind met een eetstoornis snel passende hulp krijgt, ongeacht de complexiteit van de vraag en wachtlijsten bij aanbieders (instellingen en vrijgevestigden). Lees meer over expertteams op deze pagina.

Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)

Ben je een zorgprofessional en heb je het idee dat je vastloopt met een cliënt/patiënt? Of staat het bestaan van je cliënt ernstig onder druk en ben je op zoek naar een nieuw perspectief? Dan kun je de hulp van het Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE) inschakelen.

Hoe werkt een eetstoornis?

Zoek een zorgverlener bij jou in de buurt

Wil je weten welke zorgverleners er bij jou in de buurt zijn? Op eetstoornissennetwerk.nl kun je gemakkelijk zien welke zorg zich waar bevindt.