GGZ

De overheid wil dat mensen met psychische problemen passende geestelijke gezondheidszorg (GGZ) krijgen op de juiste plaats. De huisarts is verantwoordelijk voor de behandeling van lichte psychische klachten. De huisarts kan mensen met matige tot zware psychische problemen doorverwijzen naar de basis GGZ of gespecialiseerde GGZ.

Wat kan de GGZ voor je doen?

De jeugd GGZ biedt hulp aan alle kinderen en jongeren in Nederland. Deze hulp wordt gefinancierd vanuit de gemeente en dient voor iedereen beschikbaar te zijn. De hulp wordt passend gegeven op de hulpvraag die jij hebt. Er is verschillende soorten hulp beschikbaar. Vroege zorg (voor een beginnende eetstoornis), ambulante zorg (zorg aan huis), intensieve zorg (wanneer een eetstoornis heel erg is en er veel zorg nodig is) en nazorg (wanneer iemand weer zoveel mogelijk terug kan naar een leven zonder eetstoornis).

Sommige GGZ-instellingen hebben ook telefonische spreekuren. Kijk op de website van de GGZ-instelling bij jou in de buurt wanneer het telefonisch spreekuur is.

Wie werken er bij de GGZ?

In de GGZ wordt gewerkt in multidisciplinaire teams. Dit betekent dat er vanuit verschillende perspectieven/disciplines mee wordt gedacht en behandeld. Per GGZ-locatie verschilt er wie er in het multidisciplinaire team zitten. Een team kan bestaan uit een:

  • Psychiater: kijkt naar mentale stoornissen en hoe dit met een vaak medische behandeling verbeterd kan worden.
  • Regiebehandelaar: dit is een zorgverlener die de regie voert over het hele zorgproces. Een regiebehandelaar is ook het eerste aanspreekpunt voor de patiënt en zijn of haar naasten. De psychiater, klinisch (neuro)psycholoog, psychotherapeut, verpleegkundig specialist GGZ en de GZ-psycholoog kunnen regiebehandelaar zijn.
  • Psycholoog: Een psycholoog behandelt mensen met een psychische aandoening, stoornis of andere mentale problemen. Hij of zij kan een diagnose stellen en begeleidt een persoon vervolgens bij de behandeling van het probleem of de stoornis. Daarbij kijkt de psycholoog vooral naar gedachten, gevoelens en gedrag.
  • Gezinstherapeut: maakt problemen in een gezin bespreekbaar en kijkt waar ze vandaan komen. Samen wordt er naar oplossingen gezocht.
  • Sociotherapeut: creëert door middel van methodes een omgeving waarin mensen hun gedrag kunnen trainen en/of leren omgaan met hun eetstoornis.
  • Verpleegkundige: biedt verpleegkundige zorg. Dit is niet alleen persoonlijke verzorging, maar ook verpleegtechnische handelingen (als het inbrengen van een infuus) en het begeleiden van patiënten.
  • Psychomotore therapeut: houdt zich bezig met een behandelmethode voor mensen met psychische klachten door middel van lichamelijke oefeningen.
  • Beeldend therapeut: helpt je door middel van materialen als verf, klei en tekenmateriaal te verbeelden wat er in je omgaat als je last hebt van een eetstoornis.
  • Diëtist: helpt mensen met een eetstoornis met passend voedings-of dieetadvies.
  • Logopedist: helpt mensen met communicatieproblemen. Bij mensen met een eetstoornis gaat het specifiek over de spieren die ze gebruiken om te eten en drinken. Denk aan moeite met bijten, kauwen en slikken.

Tips voor naasten

Als je meegaat naar een gesprek bij de GGZ is het goed om het gesprek voor te bereiden en op te schrijven wat je wilt vragen. Neem je vragen mee en maak aantekeningen, zodat je de informatie kunt nalezen. Als ouder kun je vertellen wat je opvalt bij je kind en waar je je zorgen over maakt. Leg uit wanneer jouw zorgen begonnen zijn. Ook is het handig om te noteren wat jullie al gedaan hebben om de klachten te verminderen. Wat werkte wel? En wat niet?

Bij de GGZ-instelling kun je de hulpverlener vragen wat er aan de hand is en hoe het nu verder gaat. Welke wachttijden zijn er? Wat kun je tijdens wachttijden doen? Welke praktische zaken zijn handig om door te geven? Geef ook alvast aan welke dagen en tijden het beste uitkomen voor eventuele vervolgafspraken.

Vaak heeft de GGZ-instelling zelf ook al veel informatie op de site staan. Lees dat goed door voordat je naar de afspraak gaat. Eventueel kun je ook bellen met ervaringsdeskundigen die je kunnen vertellen hoe de GGZ werkt. Kijk op de zorgkaart hieronder voor ondersteunende organisaties die je hierbij in jouw regio kunnen helpen. Zorg dat je een goede band met de huisarts opbouwt. Vaak kan deze gedurende het behandeltraject een ondersteunende functie hebben voor jou en je andere gezinsleden.

Op zoek naar meer hulpmogelijkheden?

Bekijk welke hulpverleners en initiatieven je allemaal kunnen helpen als je iemand kent met een eetstoornis.

Zoek een zorgverlener bij jou in de buurt

Wil je weten welke zorgverleners er bij jou in de buurt zijn? Op eetstoornissennetwerk.nl kun je gemakkelijk zien welke zorg zich waar bevindt.